Thursday, March 17, 2011

Tarbiyah Iman

'Iman itu bertambah dan berkurang'.

'Perbaharui Iman kamu dengan mengatakan Tiada Tuhan Melainkan Allah'

Beberapa pesanan Rasulullah dan kata-kata ulamak terhadap manusia memesan agar memeriksa tahap kesihatan Iman yang berada didalam diri kita pada setiap masa.Iman yang menguasai diri mampu untuk memerintah diri dan orang lain ke arah kebaikan dan mampu memerintah rakyat dengan adil dan saksama sekiranya pemerintah sesebuah negara memerintah negaranya dengan tahap keimanan yang berada pada dirinya begitu tinggi.

Marilah sama-sama kita memeriksa tahap keimanan dalam diri kita dengan menyoal adakah perkara-perkara berikut boleh kita laksanakan?

1. Upaya melaksanakan dan menghayati nilai-nilai ibadah kepada Allah dalam arti yang seluas-luasnya sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW.

2. Pembiasaan dalam mengingat Allah (dzikrullah) dengan membaca ayat-ayat Al Qur’an atau dengan menyebut-nyebut nama Allah dengan cara yang tepat di saat-saat tertentu.

3. Membiasakan merasakan adanya bimbingan Allah dalam melaksanakan kebaikan dan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Iaitu dengan menghubungkan kejadian-kejadian sehari-hari yang dialami dengan kekuasaan Allah.

4. Membiasakan menggantungkan diri kepada Allah misalnya dengan berdo’a dalam berbagai situasi dan kondisi.

5. Meningkatkan akhlak (perilaku) yang baik dengan mencontohkan tindakan-tindakan baik dan memperbaiki perilaku.

6. Membimbing orang lain untuk yang berhubungan dengan pendekatan diri kepada Allah.

No comments: