Monday, December 5, 2011

Al-Quran panduan hidup


 AL-QURAN MEMBERI PANDUAN ASAS DALAM MEMBAIKI MASYARAKAT

Al-Quran adalah pengumpul  segala cara untuk membaiki masyarakat secara
menyeluruh. Al-quran telah diturunkan ke atas Nabi s.a.w. dan dibacakan di kalangan
orang-orang mukmin dari satu ketika ke satu ketika bersesuaian dengan  keadaan, gejala dan musibah yang berlaku kepada masyarakat . 
Firman Allah:

“Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami (menurunkannya)
dan membacakannya kelompok demi kelompok. Tidaklah orang-orang kafir itu datang
kepada mu (membawa) sesuatu yang ganjil melainkan Kami datangkan kepadamu suatu
yang benar dan yang paling baik penjelasannya”.Al-quran diturunkan dari peringkat demi peringkat sehinggalah sempurna wahyu itu  diturunkan dan dihafal di setiap dada orang islam dalam masa dua puluh tiga tahun . Allah telah kumpulkan di dalamnya untuk umat ini penjelasan tiap-tiap perkara
dasar dalam membaiki masyarakat. Apa yang didatangkan oleh al-quran itu ialah berkaitan perkara-perkara berikut:

(a) Ketuhanan (rabbaniah)

(b) Ketinggian jiwa manusia

(c) Ketetapan aqidah terhadap pembalasan

(d) Pengisytiharan persaudaraan di kalangan manusia

(e) Kebangkitan lelaki dan wanita seluruhnya serta pengisytiharan tanggungjawab
dan persamaan di antara keduanya dan penentuan tugas masing-masing.

(f) Jaminan dari masyarakat dengan ketetapan hak-hak hidup, kerja, kesihatan,
kebebasan, pelajaran, keselamatan individu dan penentuan sumber laba.

(g) Memelihara dua sifat semulajadi  memelihara jiwa dan mengatur kehendak perut
dan kemaluan.

(h) Kesungguhan dalam memerangi jenayah-jenayah besar.

(i) Menguatkan kesatuan umat ini menghapuskan seluruh unsur-unsur dan sebab
pecah belah umat.

(j) Mewajibkan umat supaya berjihad dalam menegakkan prinsip-prinsip kebenaran
yang didatangkan oleh sistem ini.

(k) Meletakkan negara bertanggungjawab melindunginya dan melaksanakan
objektfinya dalam masyarakat yang tertentu dan menyampaikannya kepada
seluruh manusia.

Dipetik dari risalah Hasan Al-Banna yang bertajuk Saranan Hasan Al-Banna kepada Pemuda

No comments: