Wednesday, April 11, 2012

Mimbar Ulamak 2

Written by Akademi Tarbiyah DPPM
Print
Pengertian "AMANAH" bagi orang Melayu hanyalah sekadar tanggungjawab menjaga barang yang diwakilkan untuk simpanan atau yang dihantar kepada seseorang. Takrif ini yang sangat sempit dan terhimpit daripada makna yang sebenarnya mengikut ajaran Islam, sehingga mengongkong fikiran. Politik pula dimasukkan dalam amalan kotor yang terpisah daripada agama yang suci. Malangnya kefahaman ini turut diikuti oleh kalangan yang dianggap agamawan yang bertauliah besar.

Justeru, ketika bangsa lain berpolitik memerintah negara, orang Melayu pula menjadikan politik sebagai jalan untuk naik pangkat atau memperoleh harta supaya jadi kaya cepat. Maka pemimpin politik Melayu yang berkuasa besar tidak perlu bimbang dengan apa sahaja salah laku dalam amalan politik, ekonomi dan pentadbiran. Cukup dengan solat lima waktu kalau rajin, atau solat Jumaat secara mingguan, atau solat hari raya secara tahunan kerana adanya siaran langsung. Kalau ada duit yang banyak lebih baik mengerjakan amalan haji dan umrah berulang kali, lebih-lebih lagi nilai tambahnya pula dapat peluang masuk ke dalam Ka'abah yang diberi keistimewaan kepada para VVIP, yang tidak mungkin dapat kepada rakyat jelata. Cukup dengan itu, bagi membersihkan diri dan tangan daripada segala kesalahan mentadbir negara dan rakyat, atau mencuri sebanyak mana yang mahu daripada harta negara atau apa sahaja salah laku dalam politik boleh dihilangkan dengan mudah sahaja.

Pengertian Amanah
Bagi memahami hakikat yang sebenar, baca dan fahamilah firman Allah yang menjadi petunjuk kepada sesiapa yang beriman :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila melaksanakan hukuman (dalam semua urusan) di antara manusia supaya kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat" - An Nisa':58

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulil Amri (para pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu bertelingkah pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, yang demikian itu lebih baik (bagi kamu) dan lebih baik penyelesaian dan akibatnya" - An Nisa': 59
Ayat-ayat ini kebiasaannya dibaca secara berasingan dalam khutbah Jumaat dan ceramah rasmi serta diamalkan secara berasingan pula. Maka, wajib dibaca semula dalam kitab-kitab tafsir secara riwayat daripada para ulama salaf dan khalaf (terdahulu dan kemudiannya sehingga terkini) dan secara dirayat (pengetahuan) dengan kaedah ilmu Al Quran yang betul.

Kedudukan kedua-dua ayat ini mengikut penyusunan Al Quran-laksana mata rantai yang tidak boleh dipatah, dipotong dan dipisahkan. Menunjukkan betapa rapat kaitan antara amanah dan urusan pemerintahan (politik), serta hubungan kedua-dua kewajipan itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul yang wajib secara mutlak. Adapun ketaatan kepada Ulil Amri (pemimpin) tidak secara mutlak, dinyatakan syarat ketaatan kepada Allah dan Rasul, serta kaitannya dengan istiqamah berpegang kepada Al Quran dan As Sunnah, sehinggalah dikaitkan pula menjadi syarat beriman kepada hari Akhirat.

Para ulama tafsir Al Quran pula menegaskan bahawa Ulil Amri itu ialah para ulama (ilmuan Islam) dan umara (para pemimpin politik). Rasulullah S.A.W menegaskan bahawa Para Rasul adalah juga ahli politik, bukan hanya pendakwah. Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud, "Adalah yang menjadi pemimpin siasah (politik) kepada kaum Bani Israil ialah Para Anbiya' (Nabi-Nabi). Setiap Nabi yang wafat, maka diganti Nabi selepasnya dan tidak ada lagi Nabi selepasku! Akan ada pula para Khalifah (pengganti dikalangan umat) jumlah mereka ramai".
Para sahabat bertanya, "Apa perintahmu terhadap kami?"
Baginda menjawab, "Tunaikan baiah (janji ketaatan) kepada yang pertama, kemudian yang berikutnya. Berikan hak yang wajib ditunaikan terhadap mereka. Maka sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka (pada hari kiamat kelak) daripada apa-apa yang ditugaskan kepada mereka" - (Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibn Majah).

Memilih Khalifah

Hadis ini menafsirkan ayat-ayat yang tersebut di atas. Kisah Para Anbiya' yang dipaparkan oleh Al Quran pula menunjukkan perjuangan Para Rasul berdakwah menghadapi rakyat dan berpolitik dengan mengharungi perjuangan yang getir, bertarung dengan kerajaan yang zalim dan rakyat yang diperbodohkan. Selepas wafatnya Rasulullah S.A.W, Para Sahabat R.A berhimpun kerana bermesyuarat untuk memilih khalifah penggantinya sehingga sebahagian besar mereka meninggalkan upacara pengkebumian jenazah Rasulullah S.A.W menunjukkan betapa pentingnya urusan politik negara.

Para Khulafa' Al Rasyidin (khalifah-Khalifah) di kalangan Para Sahabat pula meneruskan perjuangan Rasulullah S.A.W menghadapi golongan pemimpin murtad dan kuasa besar dunia Parsi dan Rom yang zalim. Mereka mengikut contoh Para Rasul S.A.W bagi menegakkan Islam yang adil kepada seluruh manusia, menunjukkan bahawa perjuangan mereka adalah melaksanakan konsep dakwah dan politik yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dan agama.

Para ulama hadharah pula diantaranya Ibnu Khaldun, Al Mawardi, Abu Ya'ala dan lain-lain menafsirkan perkataan Khalifah atau Khilafah dengan maksud menegakkan Ad Din (Agama) dan Siasah (politik) mentadbir urusan dunia dengan ajaran agama. Bagi mencapai tujuannya pula hendaklah melaksanakan kewajipan berdakwah dan berjihad mengikut peringkat dan cabarannya.

No comments: