Tuesday, April 8, 2014

Rawatan Islam siri 3

Fasal 3: Kisah Penjelmaan Syaitan Terhadap Para Nabi a.s

Kisah Ke Atas Nabi Nuh as
Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal besar (bahtera) yang boleh memuat semua jenis makhluk hidup. Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat dan mengalirkan banjir yang sangat besar sehingga tidak satu pun dari mereka yang kafir akan tertinggal.
Tiba waktunya apa yang ditentukan oleh Allah. Bersama semua pengikutnya dan segenap pasangan makhluk melata lain Nabi Nuh naik ke atas kapal. Hujan mulai turun membasahi bumi. Nabi Nuh memperhatikan satu persatu dari mereka yang hadir di kapal. Tiba-tiba matanya memandang seorang lelaki tua yang tidak dikenalnya.

“Siapa anda?” tanya Nabi Nuh ingin tahu.
“Aku Iblis,” jawabnya.
Dasar Iblis, dia tahu saja bagaimana cara masuk ke dalam kapal Nabi kekasih Allahitu. Dia boleh hadir di mana saja dia mahu. Bukan kerana dia makhluk ajaib, tetapi dia memang sangat gigih memperjuangkan usahanya.
“Mengapa engkau mahu ikut kami?” tanya Nabi Nuh lagi.
“Aku bukan mahu ikut kapalmu dan ingin selamat bersamamu. Aku hanya ingin mengganggu hati para pengikutmu. Biarlah tubuh mereka bersamamu asal hati mereka bersamaku,” jawab Iblis terus terang.
Iblis memang tidak pernah menyembunyikan niat jahatnya untuk mencelakakan manusia. Fikirnya, semua manusia sudah tahu siapa dia. Sejak zaman Nabi Adamsampai hari kiamat. Mengapa harus berbohong lagi, kerana tidak semua yang manusia ketahui pasti akan diikuti.
“Keluarlah dari kapalku, wahai musuh Allah!” kata Nabi Nuh kepada Iblis.
Iblis tidak menjawab apakah mahu keluar atau akan tetap di sana. Sebelum Nabi Nuh,Allah juga pernah mengusirnya keluar dari syurga. Tetapi, dia masih saja membangkang perintah Allah dan terus berusaha menggodaNabi Adam sampai berhasil.
Dia hanya berkata, “Wahai Nuh, aku menyimpan lima strategi yang dengannya aku akan boleh mencelakan umat manusia. Aku akan sebutkan padamu yang tiga, tapi akan menyembunyikan darimu dua lainnya.” Kemudian Allah mewahyukan pada Nuhagar tidak usah mendengarkan yang tiga, tapi dengar saja dua yang lainnya.
“Aku tidak berminat mendengar tiga strategi yang akan engkau sebutkan itu, tapi sebutkan dua strategi yang engkau sembunyikan dariku,” jawab Nabi Nuh.
Iblis berkata, “Wahai Nuh aku akan berusaha membinasakan manusia dengan dua cara: pertama, dengan cara menanamkan sifat dengki dalam hati mereka dan kedua dengan cara menanamkan sifat serakah dalam jiwa mereka. Kerana dengki maka aku dilaknat oleh Allah dan dijadikannya sebagai syaitan yang terkutuk. Dan kerana serakah maka Adammenghalalkan segala makanan di syurga sehingga dia dikeluarkan. Dengan dua sifat ini, kami semua dikeluarkan dari syurga.
Setelah kapal Nabi Nuh mendarat dengan segenap penumpangnya, tiba-tiba si Iblisdatang lagi menghampirinya. Dengan suara yang amat merdu dia berkata pada Nuh,“Aku sangat berterima kasih padamu, lebih dari semua makhluk yang ada di bumi ini.”
“Terima kasih dari apa?” tanya Nabi Nuh ingin tahu.
“Permohonanmu agar orang-orang kafir itu dicelakakan telah dikabulkan oleh Allah. Dengan cara itu bererti engkau telah meringankan bebanku,” kata Iblis.
“Wahai Nuh, jangan sekali-kali engkau mendengki kerana ia telah mengantarku pada keadaan seperti ini. Dan jangan sekali-kali engkau serakah kerana ia telah menghantar Adam seperti yang dialaminya.

Kisah Ke Atas Nabi Musa as
Suatu hari ketika Nabi Musa berada dalam majlisnya, tiba-tiba datang Iblis dengan baju yang dilabuhkan pada kepalanya. Apabila dekat dengan Nabi Musa , ia menanggalkan pakaiannya itu. Maka terjadilah soal-jawab di antara Nabi Musa dan Iblis. Iblis :

"Assalamu'alaka, Wahai Musa" 
Nabi Musa :"Siapa Kamu?" 
Iblis: "Saya Iblis" Nabi Musa: "Allah SWT tidak menghormati engkau, untuk apa engkau datang?" Iblis: "Aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu di atas ketinggian tempat dan kedudukkanmu di sisi Allah s.w.t."
Nabi Musa: " Bilakah apabila seseorang itu melakukan sesuatu dengan engkau dapat menghalanginya."
Iblis: "Apabila seseorang itu merasa taajjub terhadap dirinya dan ia berlaku sombong maka lupalah ia akan dosanya." Seterusnya Iblis tersebut memberikan tiga peringatan kepada Nabi Musa a.s iaitu:
1. Janganlah sesekali engkau berkhalwat dengan perempuan yang tidak halal bagimu. Kerana tidak berdua-duaan seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya melainkan aku menemaninya (menjadi pihak ketiga) tanpa teman-temanku yang lain sehingga aku Membuat fitnah terhadap keduanya. 
2. Janganlah engkau berjanji (bernazar) kepada ALlah s.w.t. melainkan engkau memenuhinya. Kerana tidak berjanji seseorang kepada ALlah s.w.t. melainkan aku menemaninya tanpa teman-temanku yang lain , maka akulah yang menjadi dinding penghalang antara orang itu dengan janjinya sehingga janji itu tidak dapat ditunaikan. 
3. Janganlah sekali-sekali engkau mengeluarkan sedekah melainkan apa yang engkau sayangi (barang yang baik-baik) kerana sesungguhnya tiadalah seorang itu mengeluarkan sedekah sedangkan dia menyayanginya melainkan aku sendirilah tanpa teman-temanku yang membuat tidak terlaksananya sedekah itu. 
Selepas berkata demikian, Iblis itu berpaling dan sebelum pergi ia berkata: " Celaka! Celaka! Celaka! Musa telah pun mengetahui apa yang harus berwaspada terhadap anak keturunan Adam. " Al-Qurasyi berkata: "Aku mendengar sesungguhnya syaitan berkata kepada orang perempuan: "Engkau adalah separuh daripada tenteraku. Engkaulah anak panahku yang kugunakan untuk memanah (manusia). Aku tidak salah menjadikan engkau untuk mengetahui segala rahsia dan engkaulah utusan untuk menyampaikan hajatku."

Kisah Ke Atas Nabi Yahya Ibnu Zakaria as
Abdullah bin Muhammad bin Ubad telah meriwayatkan dengan isnadnya dari Wuhaib bin Ward, dia berkata : telah sampai kabar kepada kami bahwasanya Iblis yang jahat itu menampakkan diri kepada Nabi Yahya bin Zakaria, maka dia berkata, Sesungguhnya aku akan menasihatimu. Berkata Nabi Yahya Bohong, kamu tidak menasehatiku tetapi kabarkanlah kepadaku tentang anak cucu Adam. Berkata Iblis, Bagiku anak cucu Adam itu ada tiga macam:
1. Adapun macam yang pertama ialah yang paling berat dan paling sulit, kami datang merusaknya, kami betul-betul berusaha tetapi mereka meluangkan waktu untuk istighfar dan taubat, maka mereka merosakkan segala upaya kami, kami mengulangi, mereka juga mengulangi istighfar dan taubat. Kami tidak putus asa tetapi kami tidak mendapatkan hajat kami padahal kami telah bersusah payah.

2. Macam yang kedua ialah mereka yang di tangan-tangan kami seperti bola di tangan anak-anak kalian, kami menyambar dengan cepat sekehendak kami, sungguh kami telah menguasai mereka.

3. Adapun macam yang ketiga adalah orang-orang sepertimu yang masum (terjaga dari kesalahan), kami tidak berkuasa sama sekali.
Berkata Nabi Yahya, Apakah engkau juga tidak berkuasa atas saya?
Berkata Iblis, Tidak, kecuali satu kali, yaitu kamu mendatangi makanan, kamu memakannya, kami tidak henti-hentinya menyenangkan kamu makan sehingga kamu makan di luar kebutuhan, maka malam itu kamu tidur nyenyak dan tidak solat malam seperti biasanya.
Berkata Nabi Yahya kepadanya, Tidak diragukan lagi, aku tidak akan kenyang karena makanan selamanya.
Berkata Iblis, Sudah tentu aku tidak menasehati anak cucu Adam sesudahmu. (Kitab Aakaamul Marjan)

Ibn Abi Dunya meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdillah bin Khuaibiq, ia berkata: Nabi Yahya bin Zakaria bertemu Iblis, beliau bertanya, Hai Iblis, kabarkanlah kepadaku manusia yang paling kamu senangi dan manusia yang paling kamu benci.
Berkata Iblis, Manusia yang paling kusenangi adalah mukmin yang bakhil dan manusia yang paling aku benci dari mereka adalah orang fasiq yang dermawan.
Berkata Nabi Yahya, Kenapa begitu. Berkata Iblis ,Kerana orang yang bakhil itu, bakhilnya mencukupi kepadaku (untuk menyesatkannya) dan orang fasiq yang dermawan itu, aku kuatir Allah memperlihatkan kedermawanannya lantas Allah menerimanya.
Kemudian Iblis pergi dan berkata, Andaikata bukan kerana engkau itu Yahya, maka aku tidak mengkhabarkannya.
(Kitab Aakaamul Marjan)

Kisah Ke Atas Nabi Ayyub as
Ibn Abi Khatim meriwayatkan dari Ibn Abbas, dia berkata: syaitan berdoa, Ya Tuhan, kuasakanlah aku kepada Nabi Ayub! Allah Taala berfirman, Aku telah menguasakan kamu kepada hartanya dan anaknya, dan Aku tidak menguasakan kamu atas jasadnya. Maka turunlah Iblis dengan semua tenteranya, maka Iblis berkata kepada tenteranya, Aku telah diberi kuasa (mengganggu) Ayub, maka perlihatkanlah kekuasaanmu padaku! Maka mereka menjadi api kemudian mereka menjadi air. Maka ketika mereka di timur ketika itu mereka di barat, dan ketika mereka di barat ketika itu mereka di timur Maka Iblis mengutus segolongan dari mereka merosakkan tanamannya dan segolongan lain merosakkan untanya dan segolongan yang lain merosakkan sapinya dan segolongan lagi merosakkan kambingnya. Berkata Iblis, Tidak bisa dijaga kamu kecuali dengan sabar. Maka Iblis dengan semua tenteranya datang kepada Nabi Ayub dengan bermacam-macam musibah, sebahagian di atas sebagiannya. 
Maka datang pemelihara kebun lantas berkata, Wahai Nabi Ayub, tidakkah kamu lihat Tuhanmu telah mengutus api membakar tanamanmu. Kemudian datang pemelihara unta dan dia berkata kepada Nabi Ayub, Tidakkah kamu lihat Tuhanmu telah mengutus musuhmu membawa pergi untamu? Kemudian datang pemelihara kambing, dia berkata kepada Nabi Ayub, Wahai Ayub, Tuhanmu telah mengutus musuhmu membawa pergi kambingmu. Nabi Ayub berpisah menyendiri dari anak-anaknya, kebetulan mereka berada di rumah anak yang paling besar. Ketika mereka makan dan minum tiba-tiba angin bertiup dengan kerasnya sehingga pilar-pilar rumah menimpa mereka. Alangkah ngerinya jika engkau melihat darah mereka bercampur dengan makanan dan minuman mereka.
Nabi Ayub berkata, Dimanakah kamu waktu itu? 
Iblis berkata, Aku bersama mereka. 
Berkata Nabi Ayub, Bagaimana kamu terselamat dari bencana? 
Berkata Iblis, Aku terlepas. Berkata Nabi Ayub, Kamu syaitan. 
Kemudian berkata Nabi Ayub, Aku hari ini seperti saat dilahirkan oleh ibuku. Maka Nabi Ayub berdiri mencukur rambut kepalanya kemudian berdiri dan solat.
Maka Iblis menangis meraung-raung yang kedengaran oleh penduduk langit dan bumi. Kemudian dia ke langit dan berkata, Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub telah terjaga (dari godaan), kuasakanlah aku kepadanya, sesungguhnya aku tidak bisa menggoda kepadanya kecuali dengan kekuasaanMu. Allah befirman, Sungguh aku menguasakan kamu ke jasadnya dan tidak pada hatinya. Maka Iblis turun dan meniup telapak kakinya dengan sekali tiup dan lukalah di antara dua telapak kakinya sampai ke kepalanya. Maka bersatulah luka-luka itu menjadi luka (yang besar) dan dia meletakkan di atas bara api hingga kelihatan perutnya. Istrinya pun datang bergegas kepadanya hingga berkata, Tidakkah kamu lihat wahai Ayub, qodar Allah yang menimpamu dari kepayahan dan kemiskinan yang jika aku jual sepotong roti maka aku memberi makan kepadamu. Berdoalah wahai Ayub, agar Allah menyembuhkanmu. Berkata Nabi Ayub, Kasihanilah dirimu, kita dalam kenikmatan selama 70 tahun, maka bersabarlah kamu (wahai istriku) sehingga kita dalam kemiskinan 70 tahun. Nabi Ayub dalam dugaan selama 7 tahun.

Untuk itu hati kita supaya bisa sabar seperti kesabarannya Nabi Ayub, yang dengan sabar itu Allah menyelamatkan dari syaitan.
Ibn Abi Hatim meriwayatkan juga dari Yazid bin Maisyaroh dia berkata : ketika Allah mencoba Nabi Ayub dengan hilangnya keluarga, harta benda dan anak-anaknya dan tidak baginya sesuatu yang pantas disebutkan (kebersihan hati), maka Nabi Ayub berdoa, Aku memujiMu wahai Tuhannya semua yang dianggap tuhan, Engkaulah yang telah berbuat baik kepadaku, Engkau yang telah memberi harta benda dan anak-anak, maka tidak tinggal dari hatiku satu cabang (pemberian) kecuali ia telah masuk ke dalamnya, Engkau telah mengambil semuanya dariku dan Engkau telah mengosongkan dari hatiku, maka tidak ada sesuatu yang menutupi antaraku dan antaraMu. Jika musuhku Iblis mengetahui yang Engkau perbuat niscaya dia dengki kepadaku. Maka Iblis pun menemui Nabi Ayub dalam keadaan begitu dengan mungkar. (Tafsir Ibn Katsir juz 3/118)

Kisah Ke Atas Nabi Isa as
Abu Bakar Al Baghindi meriwayatkan dari Sofyan bin Uyainah, dia berkata : Nabi Isa bertemu Iblis dan Iblis berkata kepadanya, Engkau yang telah sampai dari keagungan ketuhananmu, engkau dapat berbicara di waktu kamu masih kecil dalam ayunan. Sedangkan sebelummu tidak ada seorangpun yang bisa begitu. Nabi Isa menjawab, Bahkan keagungan dan ketuhanan itu bagi Allah yang telah menjadikan aku bisa bicara, Allah juga yang mematikanku, kemudian menghidupkanku. Berkata Iblis, Engkaulah yang telah sampai keagungan dan ketuhananmu, engkau bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa berkata, Bahkan ketuhanan itu hanya bagi Allah, Ia yang mematikanku dan mematikan orang-orang yang kuhidupkan, kemudian dia pulalah yang menghidupkanku. Berkata Iblis kepada Nabi Isa, Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah tuhan orang yang ada di langit dan tuhan orang yang ada di bumi. Maka Malaikat Jibril menampar Iblis dengan sayapnya, maka dia (Jibril) tidak mencegah Iblis berada di bawah tanduk matahari(qorna syaithon). (Kitab Aakaamul Marjan)

Kisah Ke Atas Nabi Muhammad saw
Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Darda`, dia berkata : Rasulullah berdiri sholat, maka aku mendengar beliau bersabda, Aku mohon perlindungan kepada Allah dari (kejahatan)mu(Iblis). Kemudian beliau bersabda, Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Dan Nabi membentangkan tangannya tiga kali seolah-olah beliau menangkap sesuatu. Maka ketika selesai sholat, kami bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar engkau berkata sesuatu dalam sholat yang sebelumnya kami belum pernah mendengarnya, dan kami melihat engkau membentangkan tanganmu. Nabi bersabda, Sesungguhnya musuh Allah, Iblis, datang dengan membawa obor untuk membakar wajahku, maka aku berkata : aku mohon perlindungan kepada Allah dari (kejahatan)mu.(3X). (?) Kemudian Nabi bersabda: aku melaknatimu dengan laknat Allah yang sempurna.(3X) (?) Maka dia tidak mundur, kemudian aku berkehendak menangkapnya. Demi Allah andaikata tidak ada doa saudaraku Sulaiman, niscaya pagi-pagi dia dibelenggu, bermain-main dengannya anak-anak penduduk Madinah. (Hadits riwayat Muslim)

Imam Nasa`i meriwayatkan dengan sanad yang memenuhi syarat Bukhori dari Aisyah : sesungguhnya Nabi ShollAllahu Alaihi Wasallam sholat, tiba-tiba syaitan datang kepadanya, maka Nabi menangkapnya, mendorongnya, lantas mencekiknya. Bersabda Rasulullah,Hingga aku menjumpai dingin lidahnya (syaitan) di tanganku.

Dari Abi Tayyah berkata : aku berkata kepada Abdurrahman bin Khombasy Attamimy, sedangkan dia itu orang tua, Adakah engkau menemui Rasulullah? Dia berkata, Ya! Aku berkata, Bagaimana dia berbuat pada malam yang hampir-hampir saja jin dan syaitan-syaitan (menggodanya)? Dia berkata, Sesungguhnya syaitan-syaitan pada turun dari lereng gunung, dari jurang-jurang, dan diantara mereka ada yang membawa obor api di tangannya, akan membakar wajah Rasulullah. Maka turun Malaikat Jibril kepada Nabi, lantas berkata, Wahai Muhammad, berkatalah! Nabi berkata, Berkata apa? Jibril berkata, Berkatalah :
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, yang Allah adakan dan dari kejahatan apa-apa yang turun dari langit dan dari kejahatan apa-apa yang naik ke langit dan dari kejahatan kerusakan-kerusakan malam dan siang dan dari kejahatan tiap-tiap yang berjalan di waktu malam kecuali pejalan di waktu malam yang berjalan dengan kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Murah.

Maka padamlah api mereka dan Allah Tabaaroka wa Taala menghancurkan mereka.
via- http://ibnnajib.blogspot.com/2010/12/fasal-3-perisai-kebal-untuk-menangkis.html

No comments: