Sunday, March 7, 2010

RISALAH DAN RASULRisalah menurut bahasa ialah sesuatu diberikan ,perintah atau pesanan terdiri dari beberapa masalah yang sama jenis sedangkan majalah pula bermakna satu lembaran yang berisi hukum.
Rasul menurut bahasa ialah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah secara tunduk dan patuh.
Risalah menurut istilah ialah pengkhususan yang diberikan kepada sseeseorang hamba yang mana dengannya dia dapat mendengar wahyu Allah s.w.t berupa hokum taklifi dan diperintahkan untuk menyampaikannya.atau Allah s.w.t mengutus para rasulNya kepada manusia agar mereka menyampaikan wahyu yang diberikan kepadanya yang berupa keyakinan –keyakinan ,perintah ibadah ,hukum-hukum serta akhlak.
Ar-risalah berbeza dengan an-nubuwwah yang bererti pengkhususan yang diberikan kepada seseorang hamba yang mana dia dapat mendengar wahyu Allah s.w.t berupa hukum taklifi,baik diperintah untuk menyampaikan atau tidak.
Rasul ialah seseorang manusia yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan hukum-hukumNya .Imam al-kalabi dan al-farra mengatakan bahawasanya setiap rasul adlah nabi tetapi bukan setiap nabi itu rasul.Rasul ialah seorang manusia pilihan Allah yang akan menjadi saksi di antara Allah dan para hambaNya ,menyampaikan khabar gembira berupa pahala kepada orang-orang beriman di antara mereka sebagai habuan terhadap keimanan ,ketaatan dan perilaku baik mereka .Para Rasul juga member peringatan kepada orang-orang kafir yang berpaling dari kebenaran bahawa mereka akan mendapat seksa atas kekafiran dan berpalingnya mereka dari kebenaran.
Kewajipan seorang Rasul ialah menyampaikan perintah Allah dan mengajak manusia kepada ajaran yang diwahyukan kepadanya.
Hikamah pengutusan Rasul ialah Allah memenuhi semua keperluan hamba-hambaNya, ketenteraman dan teratur hidup hingga tercapai kebahagian dunia dan akhirat.